Бұл пайдаланушы келісімі www.market.kz (Market.kz) интернет-ресурсын пайдалану барысында туындайтын «Колёса» ЖШС-і («Колёса») мен Интернет желісін пайдаланушы («Пайдаланушы») арасындағы қатынастарды Пайдаланушы келісімінде көрсетілген шарттар арқылы реттейді.

Келісім жасау туралы аталған Колёса ұсынысын Пайдаланушы тарапынан толық және сөзсіз қабылдау ретінде, Пайдаланушының Market.kz сайтын қолдануға бағытталған әрекеті, оның ішінде, іздеу, хабарландыруды қарау немесе беру, сайтта тіркелу, комментарий қалдыру, байланыс үлгісі арқылы хабарлама жіберу және Market.kz-тің функциялық қызметтерін қолдануға бағытталған тағы басқа әрекеттері танылады.

Пайдаланушы келісімі Пайдаланушыға арнайы қандай да бір ақпарат берілмей-ақ, кез келген уақытта өзгертілуі мүмкін. Егер Колёса өзге уақытты нақты көрсетпесе, Пайдаланушы келісімінің жаңа редакциясы Market.kz-те жарияланған сәтінен күшіне енеді. Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясымен үнемі танысып отыру Пайдаланушының міндеті болып табылады.

Market.kz сайтын жаңа редакция күшіне енгеннен кейін қолдану Пайдаланушының онымен келісетіндігін және оған жаңа редакцияның ережелерін толық көлемде қолдануға болатындығын білдіреді.

Осы Пайдаланушы келісімінің қолданыстағы редакциясы https://market.kz/content/agreement/ мекенжайы бойынша қолжетімді.

1. Терминдер мен анықтамалар

Бұл Пайдаланушы келісімінің төменде көрсетілген терминдері мынадай мағынаға ие:

Колёса/Сайт иесі — «Колёса» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік № 10638-1910-ЖШС 15.04.1997ж. бастап.

Market.kz және/немесе Сайт — интернет желісіне www.market.kz, market.kz және m.market.kz (осы мекенжайларға қатысты келесі деңгейлер домендерін қоса алғанда ) веб-парақшалары (браузер) немесе Market.kz мобильді қосымшалары арқылы қол жеткізуге болатын арнайы бағдарламалық жасақтамалардың көмегімен ақпараттық жүйедегі мәліметтер мен зияткерлік меншік объектілерінің (оның ішінде, ЭЕМ-ге арналған бағдарлама, дерекқор, интерфейстің графикалық безендірілуі (дизайн) және т.б.) жиынтығы болып саналатын Интернет-ресурс.

Пайдаланушы — Интернет желісі ресурстарын, оның ішінде Market.kz-ті қараушы.

Пайдаланушы келісіміhttps://market.kz/content/rules/ мекенжайы бойынша орналасқан осы Келісім мен хабарландыру беру ережелері және Market.kz жұмысын реттейтін немесе Сайтта жарияланған Қызметтерді қолдану тәртібін анықтайтын өзге де ережелер мен құжаттар.

Қызметтер — Market.kz Пайдаланушыларына қолжетімді функциялық мүмкіндіктер, қызметтер, көмек, құрал-жабдықтар.

Мобильді қосымша — Market.kz-ті қолдану үшін Пайдаланушы әртүрлі бағдарламалық платформалар көмегімен портативті (мобильді) құрылғыларға орнататын немесе жүктейтін бағдарламалық жасақтама.

Тауар — Пайдаланушы Market.kz сайтына берген хабарландыруға қатысты кез келген тауар, өнім, көрсетілетін қызмет, жұмыс жөніндегі ұсыныс немесе өзге де ұсыныс.

Хабарландыру — Пайдаланушы Market.kz сайтына орналастырған ұсынылған тауар (байланыс ақпараттарын, фотосуреттерді және кез келген ілеспелі мәліметтерді қоса алғанда) жөніндегі белгісіз адамдар тобына арналған ақпараттық хабарлама.

Сатушы — Тауарға қатысты мәміле жасау ұсынысымен Market.kz-ке хабарландыру берген Пайдаланушы.

Сатып алушы — Сатушы берген хабарландыруды қарайтын, тауарға қатысты Сатушымен қарым-қатынас орнататын және/немесе Сатушымен мәміле жасасатын Пайдаланушы.

Есепке алу деректері — Market.kz сайтына Тіркелу барысында Пайдаланушы өз бетімен құратын немесе Жеке кабинет арқылы кейін Пайдаланушының өзі өзгерткен, авторландырылған соң Жеке кабинетке кіру үшін қолданылатын бірегей логин (электронды поштаның мекенжайы) мен құпиясөз.

Жеке кабинет — Пайдаланушының Колёса ұсынатын шарттар негізінде Market.kz-тегі жеке қызметтерді, оның ішінде оларға тапсырыс беру, қосу/ажыратуды басқаруына мүмкіндік беретін Пайдаланушының Market.kz сайтындағы дербес бөлімі.

Тіркелу — Market.kz сайтында көрсетілген нұсқауларға сәйкес, Жеке кабинет ашу және Market.kz-тің жеке Қызметтеріне қол жеткізу мақсатында, есепке алу деректері мен өзге мәліметтерді беруін қосқанда, Пайдаланушының пайдаланушы интерфейсінің арнайы үлгісін қолдана отырып орындайтын әрекеттерінің жиынтығы.

Мәліметтер — Market.kz-ті қолданумен байланысты Пайдаланушы беретін кез келген мағлұматтар мен ақпараттар.

Бонус — Сайтта қолжетімді, виртуалды бірлікте көрсетілген және Қызметтің іс жүзіндегі бағасын төмендететін , ақылы Қызметтерге берілетін жеңілдіктер.

2. Жалпы ережелер. Сайт қызметтеріне қолжетімділік

2.1. Колёса Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімінің шарттары негізінде market.kz ақпараттық интернет-ресурсы мен қосымшасындағы жеке кабинет арқылы пайдаланушы деректерін беру, өңдеу, қайта өңдеу бойынша қызметтерді қоса алғанда, market.kz-те (әрі қарай мәтін бойынша және барлық бастапқы құжаттарда пайдаланушы деректерін market.kz-тегі ЖК арқылы беру, өңдеу, қайта өңдеу қызметінің тең мәнді және бірдей бағаланатын қысқарған атауы қолданылады) қолжетімді Сервистерді, сонымен қатар Хабарландыру іздеу және қарау, Сайтта ұсынылған басқа Сервистерді пайдалануды ұсынады. Колёсаның жекелеген Сервистерін пайдалануға қосымша шарттар, ережелер мен шектеулер қойылуы мүмкін. Колёса кез келген уақытта Сервис шарттарын қайта қарауға немесе өзгертуге, Сайттың және/немесе Сервистің функциялық мүмкіндіктерін, сондай-ақ Пайдаланушының Сервиске немесе Сайттың жеке функцялық мүмкіндіктеріне қол жеткізу шарттарын толықтыруға, өзгертуге, шектеуге, кеңейтуге құқылы.

2.2. Егер арнайы басқа шарт көрсетілмесе, Қызметтер пайдаланушыға ақысыз көрсетіледі.

2.3. Жекелеген Қызметтердің көрсетілуі аталған Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып табылатын хабарландыруды орналастыру шарттары, өзге шарттар мен ережелер, жазбаша үлгіде жасалып, Колёса мен Пайдаланушы қол қойған дербес келісімдерді қоса алғанда, Пайдаланушы келісімінің шарттарымен және/немесе келісімдерімен реттеле алады. Осы Пайдаланушы келісімінің мәтіні мен арнайы ережелер мен/немесе келісімдер арасында қайшылықтар мен сәйкессіздіктер туындаған жағдайда, соңғылары қолданылады.

2.4. Market.kz сайты Сатушыларға өз беттерімен, өз жауапкершілігімен, Тауарға қатысты келісім жасау мақсатында белгісіз адамдар тобына Сатушы өзі иелік етуге(ұсыныстар жасауға) құқылы болуға, ал Сатып алушыларға Сатушымен мәміле жасасу барысында Сайтта Сатушы орналастырған ұсыныстарды өз білгенінше және өз жауапкершілігіне ала отырып қабылдауға мүмкіндік беретін алаң.

Мәмілелерге қатысты Колёса Пайдаланушылар арасындағы ұсынылатын/жасалатын мәмілелердің ұйымдастырушысы, Сатып алушысы, Сатушысы, делдалы, агенті немесе қандай да бір Пайдаланушы және/немесе мүдделі тұлға болып табылмайды. Сайтта хабарландыруды орналастыру нәтижесінде Пайдаланушылар арасында жасалған барлық мәмілелер Колёсаның тікелей немесе жанама қатысуынсыз жасалады және жүзеге асады.

2.5. Тіркелу немесе сайтта пайдаланушының авторландырылуы фактісіне қарамастан, Сайтта орналасқан ақпараттарды қарауды қоса алғанда, Сайтты пайдалану, Пайдаланушының осы Пайдаланушы келісімінің шарттарымен келісетіндігін және Қызметтерді қолдану нұсқауларына сай әрекет етуді өз міндетіне алатындығын, сонымен қатар, Сайтты қолданумен байланысты әрекеттері үшін жауапкершілікке ие болатындығын білдіреді.

2.6. Market.kz-ке кіруді жүзеге асыра отырып және сөйтіп осы Пайдаланушы келісімін жасай отырып, Пайдаланушы Пайдаланушы келісімін жасауға және орындауға қажетті барлық құқықтар мен өкілеттікке ие екендігіне, сонымен қатар,кәмелет жасына толған және толық қабілетті тұлға немесе кәмелетке толмаған, бірақ уәкілетті органның шешімімен толық қабілетті (эмансипация) деп жарияланған тұлға немесе он төрт жасқа толған және заңда талап етілген үлгіде өз ата-анасының не өзге заңды өкілдерінің Пайдаланушы келісімін жасауға жазбаша келісімін алған тұлға екендігіне кепіл болады. Колёса кез келген уақытта Пайдаланушыдан жоғарыда көрсетілгендей,құқықтары мен өкілеттікті растайтын ақпараттар мен құжаттарды талап етуге құқылы.

2.7. Market.kz-те көрсетілетін қызметтер Пайдаланушыға алдын ала ескертусіз, кез келген уақытта өзгеруі, толықтырылуы, жаңаруы, пішіні мен функционалдық мүмкіндіктерін өзгертуі мүмкін, сол себепті оларды «бары осы» режимінде, яғни, Пайдаланушы Пайдаланушылар қызметіне жүгінген сәттегі берілген күйінде қолдану ұсынылады. Колёса өз шешімімен, барлық немесе жекелеген Пайдаланушыларға Қызмет көрсетуді (немесе қандай да бір Қызмет аясындағы функцияларды) алдын ала ескертусіз тоқтатуға (уақытша немесе біржола) құқылы.

2.8. Жеке кабинетінің шотын толтыру арқылы, Пайдаланушы сайттың 1 бірлік 1 теңгеге тең болатын төлем бірліктеріне ие болады.

2.9. Шотты кез келген төлем жүйесі (банк картасы, Kaspi.kz, интернет-банкинг, төлем терминалдары, Qiwi Әмиян) арқылы толтыру барысында, төлем жасаушы Колёса тарапынан атқарылған жұмыстар (көрсетілген қызметтер) актісі, электронды шот-фактура берілмейтіндігімен, сонымен қатар төлем жасаушыдан төлем жүйелерінің пайдасына алынатын және қолданылатын төлем жүйелері тарапынан бекітілген комиссия ұсталуы мүмкін екендігімен келіседі. Бұл ретте Колёса төлем жүйелері бекіткен комиссия үшін жауапкершілікке ие болмайды.

2.10. Пайдаланушының жеке кабинетіне түскен сомаларды қайтару төлем тәсіліне байланыссыз, Пайдаланушы жазбаша өтініш жасаған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде жүзеге асады.

2.11. Колёса Пайдаланушы тарапынан Колёса қызметкерлерімен, оның ішінде телефон арқылы сөйлесу барысында нормативті емес лексиканы немесе тіл тигізу, жала жабу, адамның қадір-қасиетін кемсіту ретінде саналатын сөздерді қолдану арқылы дөрекі және негізсіз қатынас орын алған жағдайда оны бұғаттауға құқылы.

2.12. Бонустарды беру және қолдану.

2.12.1. Осы пайдаланушы келісімінің шарттарына сәйкес, Сайт иесінің шешімімен, Пайдаланушыға Бонус түрінде жеңілдік берілуі мүмкін. Пайдаланушыға Бонустар мынадай жолдармен: Бонустарды белсендіру үшін промо-кодтар беру, Бонустарды пайдаланушының шотына аудару не басқа да тәсілдер арқылы берілуі мүмкін . Бонустарды беру тәсілін Сайт иесі өз еркімен анықтайды.

2.12.2. Промо-код бойынша жасалатын жеңілдік сәйкесінше, Промо-кодтың қолданылу шарттарына сай беріледі. Егер ондай шарттармен Промо-кодты белсендіру барысында төлем жасауға жеңілдік беру қарастырылса, онда жеңілдік келесі тәсілмен жүзеге асады:нақты төлем көлеміне кемитін сомма Пайдаланушының шотына Бонустар түрінде аударылады. Сөйтіп, сәйкес Қызметті пайдалануға арналған нақты сомма ақшалай қаражат пен Бонустардан құралады.

2.12.3. Промо-кодты қолданылу шарты Бонустарды төлем соммасына қосымша беру болса, мұндай Бонустар пайдаланушы шотындағы сомманың көлемін ұлғайтады, осылайша, шотты толтыру барысында Пайдаланушы үшін нақты төлемнің көлемі өзгермейді.

2.12.4. Жеңілдік төлем соммасының пайызы түрінде жасалатын болса, берілетін нақты жеңілдіктің көлемі жалпы төлем соммасынан есептеледі.

2.12.5. Пайдаланушының шотында Бонустар болған жағдайда, оны қолдану үрдісінде Қызмет үшін жасалатын төлем, алдыңғы кезекте пайдаланушының ақшалай қаражатынан алынады, ал қаражат таусылғаннан кейін шоттағы Бонус соммасынан алынады.

2.12.6. Пайдаланушыға берілген Бонустарды Пайдаланушы тек Сайттағы Қызмет түрлерін қолдану үшін пайдалана алады, және олар айырбасталмайды, үшінші жаққа берілмейді немесе ақша баламасына алмастырылмайды. Пайдалану мерзімінің аяқталуына немесе басқа да себептерге байланысты күйіп кеткен Бонустар ешбір түрде, оның ішінде ішінара қолданылса да өтелмейді.

2.12.7. Пайдаланушы Сайтты қолданудан бас тартқан жағдайда, Пайдаланушының және/немесе Сайт иесінің бастамасымен қандай да бір Қызмет түрі күшін жойса не одан бас тартылса, бұрын пайдаланушыға берілген Бонустардың барлығы күйіп кетеді (шоттан қайтарымсыз шығарылады) және қайтарылмайды. Кез келген жағдайда, Сайтты қолданудан немесе жеке Қызмет түрінен бас тартқанда, ақшалай қаражаттың қалғаны Бонуссыз қайтарылуы мүмкін.

2.12.8. Бонустың Сайтта қолданылу мерзімі пайдаланушының Жеке кабинет толтыру соңғы пайдаланған сәтінен бастап 6 (алты) күнтізбелік ай құрайды.

2.13. Kaspi.kz мобильді қосымшасы арқылы тіркелген және тиісті белгішесі бар пайдаланушыға Kaspi Gold-қа ақша аудару арқылы төлем жасау мүмкіндігі беріледі.

3. Сайтта тіркелу

3.1. Пайдаланушы Жеке кабинетті, сондай-ақ, жекелеген Қызметтерді қолдануға Market.kz-те тіркелгеннен кейін құқылы.

3.2. Сайтта тіркелу абоненттік нөмір қолдану арқылы және kaspi.kz қосымшасының көмегімен жүзеге асады.

3.2.1. Сайтта абоненттік байланыс нөмірін пайдаланып тіркелу мынадай тәртіпте орындалады:

3.2.1.1. Сайтта тіркелу барысында Пайдаланушы байланыс желісінің Пайдаланушы атына тіркелген абоненттік нөмірін көрсетеді. Жеке кабинеттегі негізгі және қосымша нөмір (авторлану үшін қолданылатын телефон нөмірі) Қазақстан Республикасының мобильді байланыс операторында тіркелген абоненттік нөмір болуға тиіс.

3.2.1.2 Жоғарыда көрсетілген Сайтта тіркелу рәсімінен кейін Пайдаланушы Сайт қызметтерін тіркелген Пайдаланушы ретінде пайдалануға құқылы. Ал Сайтта хабарландыру беру, комментарий жазу және басқа әрекеттер жасау үшін Пайдаланушыға тіркелу рәсіміне ұқсас (ұялы байланыстың абоненттік нөмірін енгізу -> SMS арқылы құпиясөз алу -> құпиясөзді енгізу -> Сайтта авторландырылу) авторландыру процедурасынан өту қажет.

3.2.2. Сайтта kaspi.kz мобильді қосымшасын пайдалану арқылы тіркелу мынадай тәртіпте орындалады:

3.2.2.1. kaspi.kz мобильді қосымшасында Market.kz белгісіне басқан соң Пайдаланушы авторлану терезесін көріп, “Аты-жөні ретінде кіру” дегенді басады. Аталған Сайтта тіркелу процедурасынан өткен соң Сайт сервистерін тіркелген Пайдаланушы ретінде пайдалануға құқылы.

3.2.3. Пайдаланушы барлық үш сайттағы пайдаланушы келісімін қабылдайды және онымен келіседі.

3.2.4. Пайдаланушы Қазақстан Республикасы «Ақпараттандыру туралы» Заңының 36 бабының 5-1 тармағының талаптарын орындау үшін осы Келісімнің 1 және 2 тармақтарын сақтауға кепіл болады, сонымен қатар заңнаманың жоғарыда көрсетілген қағидаларына кедергі болғаны не оларды сақтамағаны үшін толық құқықтық жауапкершілікке тартылады.

3.3. Пайдаланушы есепке алу деректерінің сақталуын және олардың үшінші жаққа жария болмауын қадағалауы тиіс. Пайдаланушының атынан және соның мүддесіне сай әрекет жасайтын немесе есепке алу деректерін Пайдаланушы келісімі негізінде алған тараптарды қоспағанда, Пайдаланушының өз есепке алу мәліметтерін үшінші жаққа беруге, сонымен қатар оның есепке алу деректерін үшінші жақтың Market.kz-те авторландырылу үшін қолдануына тікелей не жанама рұқсат беруге құқығы жоқ.

3.4. Пайдаланушының есепке алу деректерін қолданып, жеке кабинет арқылы жасалған кез келген әрекет Пайдаланушының немесе уәкілетті тұлғаның әрекеті деп саналады, және Пайдаланушыға осы Пайдаланушы келісімін бұзу, Market.kz-те пайдаланушы орналастырған Тауарға қатысты заңнама талаптарын бұзу сынды әрекеттерге қатысты міндеттер мен жауапкершіліктер белгіленеді.

3.5. Егер Пайдаланушының есепке алу деректерінің жария болғаны немесе уәкілетті емес үшінші жақтың қолданғаны туралы күдіктенуге себебі болса, Пайдаланушы дереу есепке алу деректерін өзгертуі тиіс.

3.6. Пайдаланушының Market.kz-ті пайдалануы барысында ұсынылатын ақпараттың дұрыстығын тексеру үшін Колёса қолжетімді техникалық мүмкіндіктерді қолдануға құқылы. Колёса Пайдаланушының өзін таныстырған адам екеніне және ол Market.kz-те ұсынған ақпараттың растығына кепіл бола алмайды. Колёса Пайдаланушыларға болуы мүмкін контрагенттермен, Сатушылармен және Сатып алушылармен Market.kz-те қолжетімді құралдардың көмегімен сөйлесуді және Сатушыны таңдағанда және онымен мәміле жасасқанда сақтық танытуға кеңес береді.

3.7. Пайдаланушы Сайт Жинағында Колеса хабарландыруды тексеру үшін екі кезеңді жүйе қолданатынымен келіседі, ол: Деректері бар файлдардың дұрыстығын, сонымен қатар хабарландырудың өзектілігін тексеретін интеллектуалды робот пен компания мамандарынан тұрады.

3.8. Пайдаланушы осы Пайдаланушы келісімінің шарттарын және/немесе хабарландыруды орналастыру ережелерін бұзған жағдайда, Колёса Пайдаланушының Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін бұғаттап, бір уақытта оның хабарландыруларын орналастыру мен көрсетуді тоқтатуға құқылы. Колёса кез келген уақытта Пайдаланушының қызметтерді қолдану мүмкіндігін шектеуге және/немесе тоқтатуға немесе Пайдаланушының есептік жазбасын қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз өшіруге құқылы.

3.9. Жеке кабинетті тек мобильді қосымша арқылы жоюға болады . Жеке кабинетті жою кезінде Пайдаланушының барлық деректері жойылғандығы, оны қалпына келтіру мүмкін еместігі ескертіледі. Келесі деректер жойылады: — барлық тіркелген телефон нөмірлері — шоттағы қаражат пен бонустар нөлге дейін өзгереді/жоғалады — хабарламалар — таңдаған хабарламалар — хабарлар тарихы — Осы нөмірге байланысты Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz кеңселері де жойылады. Пайдаланушы растағаннан кейін, кеңсе мен деректер жойылады және кеңсеге қол жеткізу жоғалады. Пайдаланушының шотында ақшасы болса, кеңсені жою алдында, Пайдаланушы ақшаны қайтару үшін күтім көрсету қызметіне хабарласуы керек.

3.10. Market.kz-те орналасқан Хабарландыруларды және өзге де ақпараттарды қарау ашық қолжетімді, тіркелуді және/немесе авторландыруды қажет етпейді, алайда, мұндай әрекеттерді жасау барысында Пайдаланушы кез келген жағдайда Пайдаланушы келісімінің ережелерін сақтауға міндетті.

4. Пайдаланушылар беретін мәлімет, пайдаланушылардың дербес дерегін жинау және өңдеу

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V “Дербес деректер және оларды қорғау туралы” Заңына сай Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркелген, Алматы қ-сы, Шевченко 157/4 мекенжайында орналасқан «Колёса» ЖШС-і (әрі қарай – Колеса) пайдаланушылардың дербес деректерін өңдейді.

4.1. Сайтты және/немесе сонымен байланысты сервистерді және/немесе market.kz-тегі басқа құралдарды қолдану арқылы Пайдаланушы пайдаланушының аты, тұратын жері, электронды поштасының мекенжайы, байланыс телефоны, басқа байланыс ақпараты, ip-мекенжай сынды дербес деректері мен пайдаланушының Колесаның market.kz Сервистерін пайдалану процесінде қажет басқа да деректерін жинауына, өңдеуіне, оған қоса үшінші тұлғаларға беруіне келісім береді. Пайдаланушы дербес және Пайдаланушы жайлы өзге мәліметтерді (Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты немесе лақап аты, электронды пошта мекенжайы, мобильді телефон нөмірі, сонымен қатар market.kz интерфейсіндегі кері байланыс үлгісі арқылы өзге Пайдаланушыларға жіолдайтын хабарламалар және Хабарландыруға комментарий қалдыру үлгісі арқылы жіберетін комментарийлерде кездесетін және т.б. кез келген басқа ақпарат) беру туралы шешімді Пайдаланушы өз бетінше әрі ерікті түрде қабылдайды. Пайдаланушы сонымен қатар Пайдаланушының дербес деректерін үшінші тұлғаларға (үлестес тұлғаларды қоса алғанда) трансшекаралық жолдауға өз келісімін береді.

4.2. Пайдаланушы Сайтта кабинет ашқанда, Колёса қолданыстағы электронды пошта мекенжайы, мекенжай, аты-жөні, телефон нөмірі мен кабинетті немесе market.kz-тің белгілі бір Сервистерін қолданғанда жүктелетін фотосурет сияқты басқа ақпаратты сұрауы мүмкін.

Сайт қызметінің аясында Компания сатып алушы мен сатушының мәміле жасауы, пайдаланушылардың хабарлама жіберіп, өзара тілдесуі және төлем жасауы үшін қажет жеке немесе байланыс сипатындағы ақпаратты жариялауы мүмкін. Хабарландыру беру үшін керек барлық ақпарат есеп жазбасын құру барысында сұралады.

4.3. Пайдаланушылар пайдаланушыларды қолдау қызметіне жүгінгенде, Колёса — сайт жұмысының аясында — пайдаланушының сұранысын орындау үшін және қажет болғанда кері байланыс орнату үшін керек жеке ақпаратты жинауы мүмкін. Сонымен қатар, Колёса жеке кабинетте көрсетілген байланыс ақпаратын пайдаланып, Пайдаланушыға хабарласуы мүмкін. Сондай-ақ Компания қолдау қызметіне Пайдаланушы жолдаған кез келген сұраныс немесе Пайдаланушы берген кез келген кері байланыс сияқты Пайдаланушымен тілдесуге қатысты басқа ақпаратты жинауы мүмкін.
Колёса Пайдаланушының жеке деректеріне рұқсат етілмеген үшінші жақтардың қол жеткізуінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.4. Market.kz-ті пайдалану аясында Пайдаланушы тек шындыққа жанасатын Мәліметтерді беруге тиіс және өзі берген ақпарат үшін толық жауапкершілікке ие. Пайдаланушы мәліметтерді Market.kz-те редакциялау арқылы өз уақытында жандандырып отыруға міндеттеледі. Колёса пайдаланушының Пайдаланушы келісімін және/немесе сәйкес Сервисті қолданушы тарап екенін анықтау үшін қажет, сонымен қатар берілген мәліметтің шынайылығын растайтын құжаттарды және Хабарландыруда көрсетілген Тауарды пайдалану/ұсыну заңдылығын және/немесе Пайдаланушының Тауармен байланысын растайтын құжаттарды сұратуға, ал Пайдаланушы мұндай сұраныс бойынша құжаттар мен ақпарат беруге құқылы.

4.5. Market.kz Сервистерін пайдалану (Тіркелу, Market.kz интерфейсі арқылы басқа Пайдаланушылармен өзара әрекеттесу, Хабарландыру беру, Market.kz беттерін қарау және т. б. қоса алғанда) процесінде Пайдаланушы дербес деректері мен Пайдаланушы жайлы өзге мәліметті (тегі, аты, әкесінің аты немесе Пайдаланушының лақап аты, электронды пошта мекенжайы, мобильді телефон нөмірі, сонымен қатар пайдаланушы Market.kz интерфейсіндегі кері байланыс үлгісі арқылы өзге Пайдаланушыларға жіберген хабарламада, Хабарландыруға комментарий қосу үлгісі арқылы жіберілген комментарийлерде бар Пайдаланушы берген кез келген ақпарат) Колёсаға беру немесе Пайдаланушы келісімін орындау мақсатында жалпыға қолжетімді болатындай жариялау туралы шешімді өз бетінше және ерікті түрде қабылдайды, сонымен қатар осы арқылы Колёса мен үшінші тұлғалардың Пайдаланушыға қатысты дербес және басқа деректерді өңдеуіне, сондай-ақ дербес деректерді трансшекаралық жолдау, сонымен қатар мына мақсаттарда: Пайдаланушыларға Сайтты пайдалануға байланысты консультациялық қолдау көрсету, Хабарландырудың Пайдаланушы келісіміне сәйкестігін тексеру, басқа Пайдаланушыларға хабарлама жеткізу, Market.kz және/немесе Сервистер қызметін жақсарту үшін статистикалық және аналитикалық мәлімет алу, көрсетілетін Сервис спектрін кеңейту, Колёса немесе үшінші тұлғалардан ақпараттық және/немесе жарнамалық хабарлама алу, Пайдаланушылар немесе үшінші тұлғалар тарапынан болатын заңсыз және/немесе рұқсат етілмеген әрекеттерді ескерту немесе олардың алдын алу, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарының сақталуын қамтамасыз ету үшін өңдеуіне келісім беретінін мәлімдейді. Колёса Пайдаланушының жеке деректеріне рұқсат етілмеген үшінші жақтардың қол жеткізуінен қорғау үшін барлық қажетті шараларды қолданады.

4.6. Market.kz сайтында Пайдаланушы берген барлық ақпарат (Қазақстан Республикасының заңнамасындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сай қорғалуға тиіс жеке немесе басқа да деректерге жата ма, жоқ па, оған қарамастан) Пайдаланушының өз мүлкін және/немесе қызметін ұсыну және/немесе Пайдаланушының басқа да көздеген мүддесін іске асыру мақсатында орналастырылады, сәйкесінше, Пайдаланушы өзі жайлы сол не өзге ақпаратты тек өз мүддесіне сай, сондай-ақ Пайдаланушымен байланыс орнатуды жеңілдету үшін орналастырады.

Market.kz-те хабарландыру орналастыра отырып, Пайдаланушы Хабарландырудағы мәліметтерді жалпыға қолжетімді етеді және берілген ақпарат Market.kz-те ашық түрде жарияланатынын, яғни интернет желісіне қосылу мүмкіндігі бар әлемнің барлық аймағындағы Market.kz-ке кірген кез келген адамның (адамдардың шектеусіз тобының) танысуына қолжетімді болатынын түсінеді, сәйкесінше, Пайдаланушы мәліметті осылай берумен байланысты, оған қоса, бірақ мұнымен шектелмей: электронды пошта мекенжайының спам-хабарламалар тарататын тізіміне ену қаупі, электронды пошта мекенжайының түрлі алаяқтардың қолына түсу қаупі, телефон нөмірінің SMS-спам жіберушілердің және/немесе SMS-алаяқтардың қолына түсу қаупі және мәлімет жариялаумен байланысты басқа да қауіптер болатынын түсінеді және өз жауапкершілігіне алады.

4.7. Колёса Пайдаланушының market.kz арқылы берілетін және/немесе таратылатын кез келген түрдегі деректеріне алдын ала тексеріс жүргізуге міндетті емес. Колёса өз шешімімен Пайдаланушы берген кез келген мәліметті орналастырудан және/немесе таратудан бас тартуға немесе пайдаланушы Market.kz-те орналастырған кез келген Мәліметті өшіруге құқылы. Пайдаланушы кез келген мәліметті орналастырумен және таратумен байланысты қауіптерді, оның сенімділігін, толықтығын немесе пайдалылығын қоса алғанда, өз бетінше бағалауға тиіс екенін түсінеді және онымен келіседі.

4.8. Колёса market.kz-ке қатысы жоқ, кәсіби бағалауды талап ететін және/немесе Колёсаның құзыретіне кірмейтін сұрақтар бойынша кеңес бермейді.

4.9. Пайдаланушының market.kz-ті пайдалануға байланысты сұрақтар бойынша өтініштері Сайтта көзделген тәртіпке сай қаралады. Колёсаның Пайдаланушымен оның өтінішін қарастыру аясындағы қарым-қатынасы Пайдаланушы көрсеткен электронды поштаны қолдану арқылы жүзеге асады.

4.10. Колёса Пайдаланушының мынадай өтініштерін қарастырмауға құқылы: өтінішті қарастыруға қажет ақпарат пен құжаттары жоқ; жалған ақпарат және (немесе) құжаттар көрсетілген; шынайылық белгілері жоқ; Пайдаланушыға Колёса бұрын жауап берген (қайталанған өтініш); тіл тигізу, қоқан-лоқы көрсету немесе өткір негативті үлгіде жазылған; Колёсада көзделген басқа шарттар мен өтініштерді қарау талаптарын бұза отырып бағытталған өтініштер.

4.11. Пайдаланушы Колёсаның Сайт Пайдаланушылары жөнінде иесізденген статистикалық деректерді жинау мүмкіндігімен келіседі. Пайдаланушы Колёсаның алушы тарапынан жіберілетін деректер режимінің Сайтта бар режимдерге сай болуын қамтамасыз ету шартымен, үшінші тұлғаларға иесізденген деректерді беруге, оның ішінде Сайттың, Сервистердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету, Сайттың әріптестік және басқа да бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында оларды өңдеуге келісім береді. Пайдаланушы туралы деректерді өңдеудің мақсаты, соңғысына Қызметтерді пайдалану мүмкіндігін беру және Сайттың қосымша функционалдық (бағдарламалық) мүмкіндіктерін пайдалану құқығын беру, жарнамалық кампаниялар өткізу, таргеттелген жарнамалар мен Сервистер ұсыну, статистикалық зерттеулер жүргізу және алынған статистикалық деректерді талдау, Пайдаланушы келісімінде жазылған басқа да әрекеттерді жүзеге асыру болып табылады.

5. Пайдаланушының міндеттері

5.1. Пайдаланушы қолданыстағы заңнамаға және Market.kz-тегі Пайдаланушы келісіміне сай әрекет етуге міндеттеледі, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай, Market.kz-тегі Қызметтерді пайдалану барысындағы өз әрекеттері мен әрекетсіздіктері үшін толық жауапты болады.

5.2. Market.kz-тің Пайдаланушыға қолжетімді Қызметтері тек Колёса бекіткен мақсатта ғана пайдаланылуы тиіс Пайдаланушыға қызметті,сонымен қатар сайттан алынған басқа да ақпаратты басқа мақсатта пайдалануға тыйым салынады.

Колёса өз бетінше кез келген уақытта Хабарландыруларды және/немесе Пайдаланушылардың Қызмет түрлерін қолдану шарттарының сақталуын қадағалау үшін бағдарламалық қызметтерді автоматты режимде қолдану арқылы ішінара тексеруге құқылы. Ережелердің бұзылуы анықталған жағдайда, сонымен қатар үшінші тұлғалардан ережелердің бұзылуы немесе Колёсаның пікірінше ереже бұзылуының жиынтық белгілері анықталған жағдайда, Колёса Пайдаланушының сол не өзге де Қызметтерге қолжетімділік мүмкіндігін Хабарландыруды және/немесе Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін қабылдамау немесе бұғаттауды қоса алғанда, тоқтатуға құқылы.

Колёсаның біржақты шешімі бойынша Сайттағы Хабарландыруды және/немесе есепке алу жазбаларын бұғаттау Пайдаланушының осы Пайдаланушы келісімінің және өзге де Колёса белгілеген ережелерді бұзу мөлшері мен санына байланысты, уақытша не тұрақты болуы мүмкін. Пайдаланушы ережелердің бұзылуына себеп болған қателерін жойған жағдайда, Колёса бұрын бұғатталған Хабарландырулар мен жеке жазбаларға кіру мүмкіндігін қайта қалпына келтіруге құқылы.

5.3. Пайдаланушы Колёсаның жазбаша келісімінсіз Market.kz-ке кіруге мүмкіндік беретін автоматты және басқа да бағдарламаларды пайдаланбауға міндеттеледі. Сонымен қатар, Колёсаның рұқсатынсыз Market.kz-тегі кез келген материалдар мен ақпараттарды (Хабарландырулар, Тауардың сипаттамалық мәтіндерін, фотосуреттерін және т.б қоса алғанда) пайдалануға, таратуға, көшіруге және/немесе қол немесе автоматты (бағдарламалық құралдар көмегімен) бағдарламалардың көмегімен шығарып алуға жол берілмейді.

5.4. Market.kz-те Хабарландыруларды әдеттегі Хабарландыруды орналастыру немесе қарау тәртібін айналып өтуге мүмкіндік беретін (мысалға, Хабарландыруларды автоматты түрде жүктеуге арналған бағдарламаларды қолдану) компьютерлік бағдарламаларды Колёсаның жазбаша рұқсатынсыз қолдануға қатаң тыйым салынады және мұндай әрекет Хабарландыруларды жариялауды тоқтатуға, Market.kz-ке және/немесе Жеке кабинетке кіру мүмкіндігінен айыруға алып келуі мүмкін.

5.5. Пайдаланушы, сонымен қатар:

 • Market.kz инфрақұрылымының үйлесімсіз жүктеліміне алып келуі мүмкін ешқандай әрекет жасамауға;
 • Колёсаның алдын ала берген жазбаша рұқсатынсыз, Market.kz-тегі кез келген мәліметті (Пайдаланушы өзі берген мәліметтерден басқа) көшірмеуге, қоспауға, өзгертпеуге, таратпауға және жұртшылыққа көрсетпеуге;
 • Market.kz-тің жұмысына кедергі келтірмеуге, сонымен қатар Market.kz-ке кіру мүмкіндігін бұғаттау немесе шектеу мақсатындағы автоматты жүйелер мен үрдістердің әрекетіне кедергі келтірмеуге міндеттеледі.

5.6. Пайдаланушы келісімінң бұзылуына және/немесе Колёсаға зиян келуіне ( мысалы, DDoS-шабуылдар немесе басқа да хакерлік шабуылдар, Колёсада авторланбаған бағдарламалық құралдарды Хабарландырулар немесе т.б. жүктеу үшін қолданылатын бағдарламалар) жол бермеу немесе оның алдын алу мақсатында, Колёса Пайдаланушылардың немесе үшінші тұлғалардың кіру мүмкіндігін Market.kz-ке сәйкес ір-мекенжайларын немесе ір-мекенжайлар ауқымын бұғаттау арқылы шектеуге құқылы.

5.7. Market.kz-ке кіре отырып, Пайдаланушы Market.kz-те үшінші тұлғалардың орналастырған жарнамалық ақпаратын қабылдауға келісімін білдіреді. Пайдаланушы Market.kz-тің мұндай ақпараттың, оған қоса сәйкес материалдарда сілтемесі болуы мүмкін сайттардың мазмұнын тексермейтіндігін және ол үшін жауапты еместігін түсінеді және онымен келіседі.

5.8. Market.kz-ті Пайдаланушы өзге Пайдаланушы орналастырған кез келген мәліметті оның жазбаша келісімінсіз, немесе мұндай мәліметтерді пайдалану құқығын басқа да тәсілдер арқылы растамай, оларды пайдаланбауға міндеттеледі. Market.kz-ті қолданумен байланысты Пайдаланушының басқа Пайдаланушылар жөнінде алынған мәліметтері, тек тауарға қатысты мәмілелер жасасу мақсатында ғана қолданылуы керек. Осылайша, Пайдаланушыға өзге Пайдаланушының электронды мекенжайын және/немесе телефон нөмірін тікелей жарнамалық жіберілім немесе басқа ұнамсыз электронды хабарламалар жіберілімін жасау, сондай-ақ, өзге құқыққа қайшы немесе екінші жақтың хабарынсыз және/немесе келісімінсіз жүзеге асатын әрекеттер жасау үшін пайдалануға тыйым салынады.

Пайдаланушылар арасындағы өзара қарым-қатынасты жеңілдету үшін, Қызметтер өзге Пайдаланушылардың кейбір байланыс ақпараттарына шектеулі қолжетімділігін тұспалдайды. Басқа Пайдаланушылар берген Мәліметтерді қолдану құқығы осы Пайдаланушы келісімімен шектеледі.

5.9. Егер Пайдаланушыда өзге Пайдаланушыға ол орналастырған Қызметтермен және/немесе Хабарландырулармен байланысты наразылық туындаса, Пайдаланушы тиісті тұлғаға (Сатушыға) талап қоюға міндетті, және дауды өз бетінше Колёсаның қатысуынсыз шешуі қажет.

5.10. Пайдаланушы Колёсаның Пайдаланушылар Market.kz-те жариялаған ақпаратты ұдайы тексере бермейтінін түсінеді және қабылдайды. Хабарландыруда берілген кейбір деректер тіл тигізетін, қауіпті, бұрыс немесе жаңылыстыратындай көрінуі мүмкін. Колёса Пайдаланушыларға Market.kz-тегі ақпаратты қолдану барысында сақтық танытуды және ақыл-парасатына сүйенуге кеңес береді. Пайдаланушы оның контрагенті өзін басқа тұлға ретінде көрсетуі, кәмелетке толмаған адам болуы, бұрмаланған ақпарат беруі ,т.с.с. мүмкін екендігіне көңіл қоюы тиіс. Қызметтерді пайдалану, Пайдаланушының барлық қауіптерді түсінетіндігін және қабылдайтындығын, сонымен қатар Колёсаның басқа Пайдаланушылар тарапынан жасалған әрекеттері мен әрекетсіздіктері үшін жауап бермейтіндігімен келісетіндігін білдіреді.

5.11. Пайдаланушы контрагентті таңдау барысында сақтық танытуға міндеттеледі, мәміле жөнінде шешімді Хабарландырудың Market.kz-те жариялану фактісіне сүйеніп, өз жауапкершілігімен, Market.kz-те берілген Хабарландырудағы қандай да бір Тауардың ұсыну, сату және/немесе сатып алу туралы ұсыныстың шынайы және жария екендігіне өз бетінше көз жеткізе отырып қабылдайды.

6. Сайтты пайдалану барысында ақпарат алмасу

6.1. Колёсаның пайдаланушыларға арналған хабарламалары жалпыға ортақ жарияланады және/немесе Market.kz-те Хабарландыру орналастыру барысында Пайдаланушы көрсткен электронды мекенжайларға жеке жіберіледі. Пайдаланушы жіберілетін хабарламалардың және/немесе олардың жеке бөліктерінің жарнамалық сипатта болуы мүмкін екендігін, сонымен қатар, оларда Колёса контрагенттерінің жарнамалық сипаттағы ақпараттық және өзге хабарламалары болуы мүмкін екендігін қабылдайды және түсінеді. Market.kz-те жарияланған хабарламалар жарияланған сәттен Пайдаланушыға жеткізілді деп саналады.

6.2. Пайдаланушының Сатушыға жазған хабарламасы арнайы ұсынылған комментарий қосу үлгісі және/немесе Сатушымен байланысу үлгісі арқылы жіберіледі, осы орайда, Сатушының Тіркелу немесе Хабарландыру орналастыру барысында көрсеткен электронды мекенжайына жаңа хабарлама келгені жөнінде мәлімдеме келеді.

6.3. Market.kz-ке кіре отырып, Пайдаланушы Хабарландырулары жариялануы мүмкін Колёса мен krisha.kz және market.kz сайттарының әкімшісі оның Market.kz-те көрсеткен телефон нөміріне немесе электронды мекенжайына Колёсаның немесе Колёса серіктестерінің ақпараттық және/немесе жарнамалық сипаттағы мәліметтері бар электронды хаттар (e-mail) және/немесе қысқа хабарламалар (SMS) жіберуі мүмкін екендігімен келісетінін білдіреді.

7. Кепілдіктер және жауапкершілік

7.1. Пайдаланушы Сайтта орналасқан Тауарларға және/немесе ақпаратқа қатысты, өзі орналастырған ақпараттың мазмұны мен үшінші тұлғалардың құқықтарын қоса алғанда, Сайтта жасалатын әрекеттері үшін Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сай жауапкершілікке ие болады.

7.2. Пайдаланушы ұсынылатын Тауарлар және олармен байланысты мәмілелерге қатысты, мәміле жасау үшін контрагенттерді таңдаумен мәміле жасаудан туындайтын салдарлар үшін жауапкершіліке ие. Тауарларға қатысты мәмілелердің барлығы тікелей Пайдаланушылар арасында жасалады. Колёса Market.kz-тен алынған ақпарат негізінде жүзеге асатын Пайдаланушылар арасындағы мәмілелердің қатысушысы және/немесе делдалы болып табылмайды, ондай мәмілелерді бақыламайды және олар үшін жауапкершілікке ие болмайды.

7.3. Market.kz Пайдаланушыларға сату және/немесе алуға заңмен және Пайдаланушы келісімімен рұқсат етілген Тауарларға қатысты Хабарландырулар орналастыруға мүмкіндік беретін құрал болып табылады. Бұл ретте, Колёса Пайдаланушылар орналастырған Хабарландыруларды ұдайы тексере бермейді. Осылайша, Тауардың сапасы, қауіпсіздігі, заңдылығы мен оның сипаттамаға сай болуы, сонымен қатар Сатушының сату және/немесе Сатып алушының сатып алу мүмкіндігі Колёсаның бақылауында болмайды. Осыған орай, Колёса Пайдаланушы ұсынатын Хабарландырудың мазмұнын, Пайдаланушылардың үшінші тұлғалардың тауар белгілері мен логотиптерін қолдануын және Сатушы ұсынысының шарттарын қоса алғанда, Пайдаланушылар беретін ақпараттың мазмұнына жауапты емес.

7.4. Колёса Пайдаланушының ақпаратты жоғалтуы, сонымен қатар, ақпараттың бұрмалануы немесе Сайттағы байланысу үлгілерін қолдану арқылы алған хабарламалардың жоғалуы үшін жауапты емес.

7.5. Интернет желісінің құрылу және жұмыс істеу қағидаларын есепке ала отырып, Қызметтер «бар күйінде» ұсынылады, бұл Колёсаның қандай да бір Қызметке қатысты, соның ішінде:

 • Қызметтер, олардың тікелей не жанама әсері мен сапасы Пайдаланушының талаптары мен мақсаттарына сай болатынына;
 • Қызметтердің үздіксіз, сенімді және қатесіз жасалатындығына;
 • Қызметтер арқылы алынатын нәтижелердің нақты, сенімді және Пайдаланушының күткеніндей болатынына кепілдік бермейді.

7.6. Пайдаланушы Market.kz-тегі ережелердің бұзылуына жол бермеу немесе оның алдын алу үшін Пайдаланушылардың Сайтқа кіру мүмкіндігін,сонымен қатар Пайдаланушы келісімінің 5.6.т-на сай ір-мекенжайларын шектеу/бұғаттаумен байланысты Пайдаланушыға келуі мүмкін шығындар үшін жауапты емес екенімен келіседі.

7.7. Пайдаланушы Колёса ұсынған байланыс үлгісі және/немесе Сайтта комментарий қалдыру үлгілері арқылы Пайдаланушыға бағытталған хабарламалар жіберу мүмкіндігін кез келген үшінші тұлғалардың пайдаланушымен мәміле жасасу мақсатынан өзге мақсаттарда Колёса тарапынан қандай да бір ықпал және бақылаусыз қолдануы мүмкін екендігін қабылдайды және онымен келіседі. Осыған орай, Колеса өзге Пайдаланушылардың және/немесе автоматтандырылған жүйелердің (роботтар) Пайдаланушылар Market.kz беттерінде орналастырған телефон нөмірлерін қолданумен тең, Market.kz-те орналасқан Пайдаланушыларға хабарлама жіберу үлгілері және/немесе комментарий қалдыру үлгілерін пайдаланатындығы үшін жауапты емес.

7.8. Колёса салдарынан құтылу не еңсеру мүмкін емес дүлей күш әрекетінің салдарынан міндеттердің орындалумауы немесе орындалуында болған қиындықтар үшін жауапты емес.

7.9. Колёсаның Пайдаланушылар Market.kz-те ұсынған және/немесе орналастырған Хабарландырулардың мазмұнын қоса алғанда, Пайдаланушы берген кез келген ақпаратпен еш байланысы жоқ, және ондай ақпарат пен оның бөліктерінің мазмұнын, дәлдігін және қауіпсіздігін тексеруге міндетті емес, ал оның сәйкестігі қолданыстағы заңнама талаптарына және Пайдаланушыларда оны тарату және/немесе қолдануға жеткілікті құқықтардың бар болуына тең.

7.10. Пайдаланушылар орналастырған Мәліметтерде Интернет желісіндегі сайттарға (үшінші тұлғалардың сайттары) сілтемелер болуы мүмкін. Көрсетілген үшінші тұлғалар мен олардың сайттарының мазмұны, үшінші тұлғалардың кез келген ақпараттары сияқты, қандай да бір талаптарға (дұрыстық, толықтық, заңдылық және т.с.с) сәйкестігіне тексерілмейді. Колёса Пайдаланушы Market.kz-ті пайдалану арқылы қол жеткізетін үшінші тұлғалардың сайттарындағы кез келген ақпарат пен материалдар үшін, сонымен қатар ондай сайттар немесе ақпараттың қолжетімділігі мен оларды Пайдаланушының қолдануының салдарлары үшін жауап бермейді.

8. Зияткерлік құқық

8.1. Market.kz және домендік атау, сайтта орналасқан логотип, Market.kz тауар белгісі, деректер қоры, Сайтты қолдануға мүмкіндік беретін барлық техникалық зерттемелерді қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, Мобильді қосымшалардың айрықша құқық иесі тек Колёса болып табылады. Пайдаланушы немесе басқа тұлғаның мобильді қосымшалар мен Қызметтерді Колёсаның жазбаша рұқсатынсыз осы Пайдаланушы келісімінде қарастырылмаған әдістермен қолдануға, осы ретте, Пайдаланушы келісімінде қарастырылмаған кез келген үлгіде мәліметтерді шығаруға құқығы жоқ.

Ерекшелік тек үшінші тұлғалардың Сайтта орналасқан ақпараттық-жаңалықтық ақпаратына ғана қатысты. Барлық мұндай ерекшеліктер оларға қатысты (түпдерекке сілтеме) мәтіндерде тікелей ескертілген.

Сайттың авторлық құқығы Колёсаға тиесілі ақпараттық-жаңалықтық материалдары кез келген бұқаралық ақпарат құралдарында, интернет серверлерінде Market.kz-ке сілтеме болса ғана жариялана алады, интернет желісіне жариялағанда Market.kz-ке гиперсілтеменің болуы міндетті.

Пайдаланушылар берген Мәліметтердің құрамына енген зияткерлік қызмет нәтижелеріне айрықша құқық, тиісті Пайдаланушылар мен құқық иелеріне тиесілі.

8.2. Осы Пайдаланушы келісімін іске асыру, конкурстар, жарнамалық кампаниялар, науқандар өткізу, Пайдаланушылар мен өзге тұлғаларды ұқсас іс-шара жайлы алдын ала құлақтандыру және ақпараттандыру, Колёсаның заңды құқықтары мен мүддесін іске асыру және Market.kz-тің қызметін қамтамасыз ету мақсатында, Пайдаланушы кеңінен әрекет ететін Колёсаға Мәліметтерді (фотосуреттер, Тауарды сипаттайтын мәтіндер, тауар белгілері, логотиптер, т.б. қосқанда) кез келген әдіспен барлық танымал және танымал емес ақпарат тасымалдаушыларда айрықша құқық мерзімі аяқталғанға дейін, Интернет желілерінде, телевизиялық хабар тарату желілерінде, сонымен қатар, мұндай құқықты үшінші тұлғаларға беруге мерсімсіз құқық береді. Пайдаланушы Мәліметтер құрамындағы материалдарды автордың есімін көрсетпей қолдануға рұқсат береді, сонымен қатар, ұсынылған Мәліметтер үшінші тұлғалардың айрықша құқықтарды қоса алғанда, кез келген құқықтарын бұзбайтындығына кепілдік береді.

9. Пайдаланушы келісімінің қолданылу мерзімі

9.1. Осы Пайдаланушы келісімі Пайдаланушының Market.kz-те Тіркелу немесе Хабарландыру орналастыру фактісінен дербес, Пайдаланушының Market.kz Қызметтерін қолдана бастаған сәтінен бастап күшіне енеді, және мерзімсіз әрекет етеді.

9.2. Пайдаланушы өз Жеке кабинетіне кіру мүмкіндігін қайта қалпына келтіру мүмкіндігінсіз тоқтатуға құқылы. Осы орайда, Пайдаланушының Market.kz-те алдыңғы көрсеткен есептік жазбаларын қолдану арқылы қайта Тіркелуге құқығы жоқ.

Колёса осы Пайдаланушы келісімінің ережелерін бұзған, сонымен қатар Қызметтердің кез келген түрінің шарттарын, Market.kz қызметін реттейтін басқа да ережелерді бұзған Пайдаланушының жалпы немесе жекелеген Қызмет түрлерін қолдану мүмкіндігін өз қалауымен тоқтатуға, сондай-ақ, Пайдаланушының Жеке кабинетке кіру мүмкіндігін шектеуге немесе уақытша тоқтатуға құқылы. Қызметтерді қолдану мүмкіндігі тоқтатылған немесе Мәліметтері күшін жойған Пайдаланушының Колёсаның айрықша рұқсатынсыз Сайтта жаңа тіркеулік жазба жасауға (оның ішінде Пайдаланушының бұрын Market.kz-те көрсетілген электронды пошта мекенжайын пайдалану арқылы) құқығы жоқ.

10. Құқықтарды табыстау

10.1. Колёса құқылы, ал Пайдаланушы өз құқықтарын және/немесе міндеттерін осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес, толықтай немесе жартылай үшінші жаққа табыстауға өз келісімін береді.

10.2. Осы Пайдаланушы келісіміне сәйкес өз құқықтарын және/немесе міндеттерін толықтай немесе жекелей үшінші жаққа табыстаған жағдайда, үшінші жақ ұқсас қызметтерді басқа сайтта ұсынуға құқылы.

11. Дау және қолданыстағы заңнама

11.1. Осы Пайдаланушы келісімі бойынша дауларды шешу барысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы қолданылады.

11.2. Осы Пайдаланушы келісімінің аясында ұсынылатын Қызметтерді қолдану ақысыз болғандықтан, тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнама ережелері Пайдаланушы мен Колёса арасындағы қатынаста қолданылмайды.

11.3. Осы Келісім аясында туындаған барлық даулар тараптар арасында келіссөздер өткізу арқылы шешіледі. Дауды келіссөздер арқылы реттеу мүмкін болмаған жағдайда, даулар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көрсетілген сот ісін жүргізу тәртібімен шешіледі.

11.4. Осы Пайдаланушы келісімінң жекелеген бөліктерін жарамсыз деп тану, осы Пайдаланушы келісімінің басқа ережелерінің күшін жоймайды.

11.5. Пайдаланушы хабарландыруды автоматты тексеру әрекетімен келіспесе, туындаған жағдайды реттеу үшін Пайдаланушыларды қолдау қызметіне жүгінуі керек.

11.6. Осы жиын аясында туындаған барлық дауды тараптар келісім жүргізу арқылы шешеді. Бұл ретте сотқа дейінгі тәртіп міндетті. Дауды реттеу мүмкін болмаған жағдайда, дау-дамай.

Настоящее Пользовательское соглашение регулирует отношения между ТОО «Колёса» («Колёса») и пользователем сети Интернет («Пользователь»), возникающие при использовании интернет-ресурса www.market.kz (Market.kz), на указанных в Пользовательском соглашении условиях.

Полным и безоговорочным принятием данного предложения Колёса в адрес Пользователя о заключении Соглашения является совершение Пользователем действий, направленных на использование Market.kz, в том числе, поиск, просмотр или подача объявлений, регистрация на сайте, оставление комментариев, направление сообщений через форму связи и прочие действия по использованию функциональности Market.kz.

Пользовательское соглашение может быть изменено Колёса в любое время без какого-либо специального уведомления Пользователя. Новая редакция Пользовательского соглашения вступает в силу с момента ее размещения на Market.kz, если Колёса прямо не указано иное. Регулярное ознакомление с действующей редакцией Пользовательского соглашения является обязанностью Пользователя.

Использование Market.kz после вступления в силу новой редакции Пользовательского соглашения означает согласие с ней Пользователя и применение к нему в полном объеме положений новой редакции.

Действующая редакция настоящего Пользовательского соглашения доступна по адресу https://market.kz/content/agreement/.

1. Термины и определения

В настоящем Пользовательском соглашении термины, указанные ниже, имеют следующее значение:

Колёса/ Собственник Сайта — Товарищество с ограниченной ответственностью «Колёса», Свидетельство о гос. Регистрации №10638-1910-ТОО от 15.04.1997г..

Market.kz и/или Сайт — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность содержащихся в информационной системе информации и объектов интеллектуальной собственности (в том числе, программа для ЭВМ, база данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к которому обеспечивается с различных пользовательских устройств, подключенных к сети Интернет, посредством специального программного обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресам www.market.kz, market.kz и m.market.kz (включая домены следующих уровней, относящихся к данным адресам) или Мобильных приложений Market.kz.

Пользователь — посетитель ресурсов сети Интернет, в том числе Market.kz.

Пользовательское соглашение — настоящее Соглашение, Правила сайта, расположенные по адресу https://market.kz/content/rules/ и иные правила и документы, регламентирующие работу Market.kz или определяющие порядок использования Сервисов, опубликованные на Сайте.

Сервисы — функциональные возможности, службы, услуги, инструменты, доступные для Пользователей на Market.kz.

Мобильное приложение — программное обеспечение для портативных (мобильных) устройств, установленное или загружаемое Пользователем на такие устройства с помощью различных программных платформ, предназначенное для доступа к Market.kz.

Товар — любой товар, продукт, услуга, предложение о работе или иное предложение, в отношении которого Пользователь размещает на Market.kz Объявление.

Объявление — информационное сообщение с предложением о Товаре (включая контактную информацию, фотографии и любую сопутствующую информацию), размещаемое Пользователем на Market.kz, адресованное неопределенному кругу лиц.

Продавец — Пользователь, размещающий на Market.kz Объявление с предложением заключить сделку в отношении Товара.

Покупатель — Пользователь, осуществляющий просмотр размещенного Продавцом Объявления, взаимодействие с Продавцом в отношении Товара и/или заключающий сделку с Продавцом.

Учетные данные — уникальный логин (адрес электронной почты) и пароль, создаваемые самостоятельно Пользователем в процессе Регистрации на Сайте, при подаче объявления на Сайте либо измененные в дальнейшем Пользователем через Личный кабинет, используемые для доступа в Личный кабинет после авторизации Пользователя на Market.kz.

Личный кабинет — персональный раздел Пользователя на Market.kz, связанный с учетной записью Пользователя на Сайте, в котором Пользователю доступно управление отдельными Сервисами Market.kz, в том числе их заказ, подключение / отключение, на предложенных Колёса условиях.

Регистрация — совокупность действий Пользователя в соответствии с указанными на Market.kz инструкциями, включая предоставление Учетных данных и иной информации, совершаемых Пользователем с использованием специальной формы пользовательского интерфейса Market.kz в целях формирования Личного кабинета и получения доступа к отдельным Сервисам Market.kz.

Сведения — любые материалы и информация, предоставляемые Пользователем Колёса в связи с использованием Market.kz.

Бонус – скидка на платные Сервисы, доступные на Сайте, выраженная в виртуальных единицах и уменьшающая фактическую стоимость Сервисов.

2. Общие положения. Доступ к сервисам Сайта

2.1. Колёса предлагает Пользователю на условиях настоящего Пользовательского соглашения воспользоваться доступными на market.kz Сервисами, включая услуги по размещению, обработке и переработке данных пользователя через личный кабинет на информационном интернет-ресурсе и приложении market.kz (далее по тексту и во всех первичных документах будет использовано равнозначное и равноценное сокращенное наименование - услуги по размещению, обработке и переработке данных пользователей через ЛК на market.kz), а также поиск и просмотр Объявлений и иными предлагаемыми на Сайте Сервисами. В отношении использования отдельных Сервисов Колёса могут быть установлены дополнительные условия, правила и ограничения. Колёса вправе в любое время пересматривать или изменять условия предоставления Сервисов, дополнять, изменять, ограничивать, расширять функциональные возможности Сайта и/или Сервисов, в том числе условия доступа Пользователя к Сервисам или отдельным функциональным возможностям Сайта.

2.2. Сервисы предоставляются Пользователю бесплатно, если специально не указано иное.

2.3. Предоставление отдельных Сервисов может регулироваться специальными правилами и/или соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Пользовательского соглашения, в том числе Правилами сайта, иными условиями и правилами, индивидуальными соглашениями, составленными в письменной форме и подписанными Колёса и Пользователем. В случае противоречия или несоответствия между текстом настоящего Пользовательского соглашения и специальными правилами и/или соглашениями применению подлежат последние.

2.4. Сайт Market.kz является площадкой, позволяющей Продавцам самостоятельно под свою ответственность размещать предложения, адресованные неопределенному кругу лиц на совершение сделки в отношении Товара, которым Продавец правомочен распоряжаться (делать предложения), а Покупателям принимать на свое усмотрение и под свою ответственность предложения, размещенные на Сайте Продавцами, заключая соответствующую сделку с Продавцом.

Колёса не является организатором сделки, Покупателем, Продавцом, посредником, агентом или представителем какого-либо Пользователя и/или иным заинтересованным лицом в отношении предлагаемой/заключаемой между Пользователями сделки. Все совершаемые благодаря размещению Объявления на Сайте сделки между Пользователями заключаются и исполняются без прямого или косвенного участия Колёса.

2.5. Независимо от факта Регистрации или авторизации Пользователя на Сайте, использование Сайта, включая просмотр размещенной на Сайте информации, означает согласие Пользователя с настоящим Пользовательским соглашением и принятие на себя обязательств следовать инструкциям по использованию Сервисов, а также ответственности за действия, связанные с использованием Сайта.

2.6. Осуществляя доступ к Market.kz и заключая таким образом настоящее Пользовательское соглашение, Пользователь гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и исполнения Пользовательского соглашения, в том числе является совершеннолетним и полностью дееспособным лицом, либо несовершеннолетним лицом, объявленным по решению уполномоченного органа полностью дееспособным (эмансипация) либо несовершеннолетним лицом, достигшим четырнадцати лет и получившим письменное разрешение в требуемой законом форме от своих родителей или иных законных представителей на заключение Пользовательского соглашения. Колёса вправе в любое время потребовать от Пользователя предоставление информации и документов, подтверждающих права и полномочия, как указано выше.

2.7. Предоставляемые на Market.kz Сервисы в любой момент могут изменяться, дополняться, обновляться, менять форму и характер функциональных возможностей без предварительного уведомления Пользователя, в связи с чем, их использование предлагается в режиме «как есть», т.е. том виде и объеме, в каком они предоставляются Колёса в момент обращения к Сервисам Пользователей. Колёса вправе при необходимости по собственному усмотрению прекратить (временно или окончательно) предоставление Сервисов (или каких-либо отдельных функций в рамках Сервисов) всем Пользователям в целом или отдельному Пользователю, в частности, без предварительного уведомления.

2.8. Пополняя счёт своего Личного кабинета деньгами, Пользователь приобретает платежные единицы сайта из расчёта 1 тенге за 1 единицу.

2.9. Возврат сумм, зачисленных на личный кабинет Пользователя, независимо от способа оплаты, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего письменного обращения от Пользователя.

2.10. При пополнении счёта посредством любой платёжной системы (банковской картой, через Kaspi.kz, интернет-банкинг, платёжные терминалы, QIWI-кошелёк) плательщик соглашается, что акт выполненных работ и электронная счёт-фактура компанией ТОО "Колёса" не выдаются.

2.11. Колёса вправе заблокировать Пользователя в случае допущения им грубого и неуважительного отношения в адрес работников Колёс, в том числе в ходе телефонного разговора, выраженного в применении ненормативной лексики либо иных слов, которые можно расценить как оскорбление, клевету, унижение человеческого достоинства и т.д.

2.12. Предоставление и использование Бонусов
2.12.1. В соответствии с условиями настоящего пользовательского соглашения, по решению Собственника Сайта Пользователю может быть предоставлена скидка в виде Бонусов. Бонусы могут быть предоставлены Пользователю путем: предоставления Промо-кодов для активации Бонусов, путем начисления Бонусов на счет Пользователя или иными способами. Способ предоставления Бонусов определяется Собственником Сайта самостоятельно.
2.12.2. Скидка по промо-коду предоставляется в соответствии с условиями использования соответствующего Промо-кода. Если такими условиями предусмотрено, что при активации Промо-кода Пользователю предоставляется скидка на платеж, скидка реализуется следующим способом: сумма, на которую уменьшается размер фактического платежа, зачисляется на счет Пользователя в виде Бонусов. Таким образом, фактическая сумма для использования соответствующего Сервиса будет включать в себя и денежные средства, и Бонусы.
2.12.3. В случаях, когда условиями использования Промо-кода является предоставление Бонусов дополнительно к сумме платежа, размер таких Бонусов увеличивает сумму на счете Пользователя, при этом размер фактического платежа при пополнении счета для Пользователя не меняется.
2.12.4. При предоставлении скидки в виде процента от суммы платежа, размер фактически предоставляемой скидки исчисляется от всей суммы платежа.
2.12.5. При наличии Бонусов на счете Пользователя, оплата за Сервис в процессе его предоставления осуществляется в первую очередь из денежных средств на счете Пользователя, а после окончания денежных средств – из суммы Бонусов на Счете.
2.12.6. Предоставленные Пользователю Бонусы могут быть использованы Пользователем только для оплаты Сервисов на Сайте и не могут быть обменяны, переданы третьим лицам или заменены на денежный эквивалент. Сгоревшие в связи с окончанием срока их действия или по иным причинам Бонусы не могут быть компенсированы ни в каком виде, в том числе в случае их частичного использования.
2.12.7. В случае отказа Пользователя от использования Сайта, отмены / отказа от какого-либо Сервиса по инициативе Пользователя и/или Собственника Сайта, все Бонусы, ранее предоставленные Пользователю, сгорают (безвозвратно списываются со счета) и не подлежат восстановлению. В любом случае, при отказе от использования Сайта или отдельного Сервиса Пользователю может быть перечислен только остаток денежных средств, без Бонусов.
2.12.8. Срок действия Бонуса на Сайте составляет 6 (шесть) календарных месяцев, с момента последнего пополнения баланса Личного Кабинета Пользователем.

2.13. Пользователю предоставляется возможность использовать оплату путем перевода на Kaspi Gold для пользователей, которые прошли регистрацию через мобильное приложение kaspi.kz и имеющие соответствующую иконку.

3. Регистрация на Сайте

3.1. Пользователь вправе использовать Личный кабинет, а также пользоваться отдельными Сервисами после Регистрации на Market.kz.

3.2. Регистрация на Сайте осуществляется путем использования абонентского сотового номера связи и с помощью приложения kaspi.kz.

3.2.1 Регистрация на Сайте осуществляется в следующем порядке:
3.2.1.1 При Регистрации на Сайте Пользователем указывается абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный на имя Пользователя. Основным номером телефона (номер телефона, по которому проходит авторизация) в личном кабинете и дополнительным контактным номером должен быть абонентский номер сотовой связи, зарегистрированный у оператора сотовой связи Республики Казахстан.
3.2.1.2 После прохождения вышеуказанной процедуры регистрации на Сайте, Пользователь вправе использовать сервисы Сайта в качестве зарегистрированного Пользователя. При этом, для размещения объявлений, оставления комментариев и выполнения других действий на Сайте, Пользователю необходимо проходить процесс авторизации по процедуре, аналогичной процедуре регистрации (введение абонентского номера сотовой связи -> получение пароля посредством SMS -> введение пароля -> авторизация на Сайте).

3.2.2. Регистрация на Сайте с использованием мобильного приложения kaspi.kz производится в следующем порядке:

3.2.2.1. в мобильном приложении kaspi.kz путем перехода на иконку Market.kz, после чего Пользователь может увидеть специальное окно авторизации, кликнуть на "Войти как имя Ф." Пользователя в приложении kaspi.kz.После прохождения вышеуказанной процедуры регистрации на Сайте, Пользователь вправе использовать сервисы Сайта в качестве зарегистрированного Пользователя.

3.2.3. Пользователь соглашается и принимает на себя соблюдение пользовательских соглашений всех трех Сайтов.

3.2.3. Пользователь осознает и соглашается с тем, что при прохождении процедуры регистрации на одном из следующих Сайтов (десктоп и мобильных версий, а также мобильных приложений) www.kolesa.kz, www.krisha.kz, www.market.kz, Пользователь вправе использовать первоначально введенный им абонентский номер сотовой связи, а также автоматически принимает на себя соблюдение пользовательских соглашений всех трех Сайтов.
3.2.4. Пользователь гарантирует соблюдение пунктов 1 и 2 настоящего Соглашения, во исполнение требований пункта 5-1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об информатизации», а также несет полную правовую ответственность за какое-либо воспрепятствование либо не соблюдение вышеуказанных норм законодательства Республики Казахстан и положений настоящего Соглашения.

3.3. Пользователь обязан следить за сохранностью своих Учетных данных и не раскрывать их третьим лицам. Пользователь не вправе передавать свои Учетные данные третьим лицам, а также прямо или косвенно разрешать третьим лицам использовать его Учетные данные для авторизации на Market.kz, за исключением лиц, действующих от имени и в интересах Пользователя или получивших такие Учетные данные на основании соответствующих соглашений с Пользователем.

3.4. Любое действие, совершенное из Личного кабинета Пользователя с использованием его Учетных данных считается действием, совершенным самим Пользователем или уполномоченным им лицом и устанавливает обязанности и ответственность для Пользователя в отношении таких действий, включая ответственность за нарушение настоящего Пользовательского соглашения, требований законодательства в отношении Товара, информация о котором размещается Пользователем на Market.kz.

3.5. Пользователь обязан немедленно изменить Учетные данные, если у него есть причины подозревать, что эти данные были раскрыты или могут быть использованы неуполномоченными им третьими лицами.

3.6. Колёса вправе использовать доступные технические решения для проверки правильности информации, предоставляемой Пользователем при использовании Market.kz. Колёса не может гарантировать, что Пользователь действительно является тем, кем представляется, а также что информация, предоставленная Пользователем на Market.kz, соответствует действительности. Колёса рекомендует Пользователям общаться с возможными контрагентами, Продавцами и Покупателями, используя для этого все инструменты, доступные на Market.kz, и соблюдать осмотрительность и осторожность при совершении сделок и выборе Продавца.

3.7. Пользователь соглашается, что при использовании Сервиса, Колеса использует двухэтапную систему для проверки объявлений, которая включает в себя: - Интеллектуального робота и ручную проверку сотрудником компании, для проверки корректности заполненных данных на их соответствие правилам, а также проверки на актуальность объявления.

3.8. Колёса вправе заблокировать доступ Пользователя к Личному кабинету с одновременным прекращением размещения и показа его Объявлений или без такового при нарушении Пользователем условий настоящего Соглашения и/или правил размещения объявлений. Колёса вправе в любое время прекращать и/или ограничить доступ Пользователя к Сервисам, а также заблокировать или удалить учетную запись Пользователя на Сайте без возможности ее восстановления.

3.9. Удаление Личного кабинета осуществляется только через мобильное приложение. При удалении Личного кабинета Пользователь предупреждается о том, что все его данные исчезнут и их нельзя будет восстановить. Будут удалены следующие данные: — все привязанные номера —обнулятся средства и бонусы со счёта — объявления — избранные объявления — история сообщений — также будут удалены кабинеты Kolesa.kz, Krisha.kz, Market.kz привязанные к этому номеру После подтверждения Пользователем, кабинет и данные удаляются и теряется доступ к кабинетам. Если у Пользователя имеются денежные средства на счету, перед удалением Пользователь должен обратиться в Службу заботы для осуществления возврата.

3.10. Просмотр Объявлений и иной информации, размещенной на Market.kz в открытом доступе не требует регистрации и/или авторизации Пользователя, однако при совершении таких действий Пользователь в любом случае обязан соблюдать положения Пользовательского соглашения.

4. Сведения, предоставляемые Пользователями, сбор и обработка персональных данных пользователей

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V «О персональных данных и их защите» персональные данные пользователей обрабатываются ТОО «Колёса» (далее — Колёса, Компания) зарегистрированным в соответствии с законодательством Республики Казахстан, находящееся по адресу: г. Алматы, ул. Шевченко 157/4.

4.1. Используя Сайт и/или связанные сервисы и/или иные инструменты в market.kz, Пользователь предоставляет Колёса согласие на сбор и обработку, в том числе на передачу третьим лицам персональных данных, таких как имя пользователя, адрес проживания, адрес электронной почты, контактный телефон, другая контактная информация, ip-адреса, другие данные пользователей, которые необходимы в процессе пользования Сервисами market.kz. Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении Колёса и/или размещении в открытом доступе персональных и иных сведений о Пользователе (фамилия, имя, отчество или псевдоним Пользователя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная информация, предоставленная Пользователем, в том числе содержащаяся в сообщениях, направляемых другим Пользователям через форму обратной связи в интерфейсе market.kz, и комментариях, отправляемых через форму добавления комментария к Объявлению и пр.). Пользователь также передает свое согласие на трансграничную передачу персональных данных Пользователя третьим лицам (включая аффилированным лицам).

4.2. При создании Пользователем кабинета на Сайте, Колёса может запросить определенную информацию, такую как актуальный адрес электронной почты, адрес, имя и фамилию, номер телефона и иную информацию, в том числе фотографии, которые могут быть загружены в свой кабинет или при использовании определенных Сервисов на market.kz.

В рамках деятельности сайта Компания может размещать информацию, в том числе личного и контактного характера, необходимую для совершения сделок между покупателем и продавцом, для отправки сообщений и общения пользователями между собой, и совершения платежей. Вся информация, необходимая для публикации объявлений, требуется при создании учетной записи.

4.3. При обращении Пользователей в службу заботу о пользователях, Колёса может — в рамках работы сайта — собирать личную информацию, необходимую для выполнения запроса Пользователя и получения обратной связи при необходимости. Колёса может также связаться с Пользователем, используя существующую контактную информацию, которая указана в личном кабинете. Компания может также собирать другую информацию об общении с Пользователями, например, любые запросы в службу заботы, подаваемые Пользователями, или любую обратную связь, предоставляемую Пользователями.

Колёса принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

4.4. Колеса осуществляет сбор и обработку персональных данных Пользователя для следующих целей:

4.4.1. обслуживания Пользователей, включая возможности создания и управления личными кабинетами Пользователей, при возникновении технических трудностей и доступа к различным функциям на Сайт

4.4.2. проведении статистических данных и маркетинговых исследований;

4.4.3. консультация Пользователей, по вопросам работы Сайта через любые доступные каналы связи;

4.4.4. изучение у Пользователя качества работы Сайта, разработанных продуктов;

4.4.5. обработка запросов от Пользователей в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

4.4.6. обеспечение соблюдения Правил размещения объявлений;

4.4.7. персонализация рекламы и предложений с учетом предпочтений Пользователя, истории поиска и другой Персональной информации о Пользователя, доступной на Сайте.

4.5. В случае необходимости внесения изменений относительно срока хранения персональных данных, об изменении имеющейся информации, удалении, уничтожении информации, Пользователь вправе направить письмо на электронную почту too@kolesa.kz или нарочно для ТОО «Колеса» с пометкой «персональные данные» по адресу: Республика Казахстан, 050008, г.Алматы, ул. Шевченко 157/4. Колёса принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

4.6. В рамках использования market.kz Пользователь обязуется предоставлять только достоверные Сведения и самостоятельно несет полную ответственность за предоставленную им информацию. Пользователь обязуется своевременно актуализировать Сведения посредством их редактирования на market.kz. Колёса вправе запрашивать, а Пользователь имеет право предоставлять по такому запросу документы и информацию, необходимые для определения Пользователя как стороны Пользовательского соглашения и/или стороны, использующей соответствующий Сервис, а также документы, подтверждающие достоверность представленных Сведений и правомерность использования/предложения Товара и/или связь Пользователя с указанным в Объявлении Товаром.

4.7. В процессе пользования Сервисами market.kz (в том числе при Регистрации, взаимодействии с другими Пользователями через интерфейс market.kz, размещении Объявлений, просмотре страниц market.kz и т.п.), Пользователь самостоятельно и добровольно принимает решение о предоставлении Колёса или размещении в открытом доступе персональных и иных сведений о Пользователе (фамилия, имя, отчество или псевдоним Пользователя, адрес электронной почты, номер мобильного телефона, а также любая иная информация, предоставленная Пользователем, в том числе содержащаяся в сообщениях, направляемых другим Пользователям через форму обратной связи в интерфейсе market.kz, и комментариях, отправляемых через форму добавления комментария к Объявлению и пр.) для целей исполнения Пользовательского соглашения, а также настоящим заявляет о своем согласии на обработку Колёса и третьими лицами персональных и иных данных Пользователя, также на трансграничную передачу персональных данных, в том числе для целей: предоставления консультационной поддержки Пользователям в связи с использованием Сайта, проверки Объявлений на предмет соответствия Пользовательскому соглашению, доставки сообщений другим Пользователям, получения статистических и аналитических данных для улучшения функционирования market.kz и/или Сервисов, расширения спектра оказываемых Сервисов, получения информационных и/или рекламных сообщений Колёса или третьих лиц, предупреждения или пресечения незаконных и/или несанкционированных действий Пользователей или третьих лиц, обеспечения соблюдения требований действующего законодательства Республики Казахстан. Колёса принимает все необходимые меры для защиты персональных данных Пользователя от несанкционированного доступа третьих лиц.

4.8. Вся информация (независимо от того относится ли такая информация законодательством Республики Казахстан к персональным или иным данным, подлежащим защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан, или нет), размещенная Пользователем на market.kz, размещается им для реализации Пользователем его имущества и/или услуг и/или в иных интересах Пользователя и, соответственно, Пользователь размещает ту или иную информацию о себе исключительно в своих интересах, в том числе для облегчения установления связи с Пользователем.

Размещая на market.kz Объявления, Пользователь делает Сведения, указанные в Объявлении, общедоступными и понимает, что размещенная информация публикуется на market.kz в открытом доступе, то есть доступна для ознакомления любому посетителю market.kz (неограниченному кругу лиц) на территории всех стран мира, где имеется возможность использования сети Интернет и доступа к сайту, соответственно Пользователь понимает и принимает на себя все риски, связанные с таким размещением информации, в том числе, включая, но не ограничиваясь: риск попадания адреса электронной почты в списки для рассылки спам-сообщений, риск попадания адреса электронной почты к различного рода мошенникам, риск попадания телефонного номера к SMS-спамерам и/или SMS-мошенникам и иные риски, вытекающие из такого размещения информации.

4.9. Колёса не обязано осуществлять предварительную проверку Сведений любого вида, размещаемых и/или распространяемых Пользователем посредством market.kz. Колёса имеет право по своему усмотрению отказать Пользователю в размещении и/или распространении им любых Сведений или удалить любые Сведения, которые размещены Пользователем на market.kz. Пользователь осознает и согласен с тем, что он должен самостоятельно оценивать все риски, связанные с размещением и распространением любых Сведений, включая оценку надежности, полноты или полезности такового.

4.10. Колёса не оказывает консультаций по вопросам, не относящимся к market.kz, требующим профессиональной оценки и/или не входящих в компетенцию Колёса.

4.11. Обращения Пользователя в Колёса по вопросам, связанным с использованием market.kz, рассматриваются в порядке, предусмотренном на Сайте. Взаимодействие Колёса с Пользователем в рамках рассмотрения обращения Пользователя осуществляется с использованием указанного Пользователем адреса электронной почты.

4.12. Колёса вправе не рассматривать обращения Пользователя: не содержащие информацию и документы, необходимые для рассмотрения обращения; содержащие ложную информацию и (или) документы, не обладающими признаками достоверности; в отношении вопросов, по которым ранее Колёса был направлен ответ Пользователю (повторные обращения); содержащие оскорбления, угрозы или обращения, изложенные в резкой негативной форме; направленные с нарушением иных условий и порядка рассмотрения обращений, предусмотренных Колёса.

4.13. Пользователь соглашается с тем, что Колёса может осуществлять сбор обезличенных статистических данных о Пользователях Сайта. Пользователь соглашается на передачу третьим лицам обезличенных статистических данных, в том числе для целей их обработки, для обеспечения функционирования Сайта, Сервисов, реализации партнерских и иных программ Сайта, при условии обеспечения Колёса в отношении передаваемых данных со стороны получателя таких данных режима, аналогичного режиму, существующему на Сайте. Цель обработки данных Пользователя заключается в предоставлении последнему возможности использования Сервисов и предоставлении прав использования дополнительных функциональных (программных) возможностей Сайта, проведении рекламных кампаний, предоставлении таргетированной рекламы и Сервисов, проведении статистических исследований и анализа полученных статистических данных, осуществлении иных действий, описанных в Пользовательском соглашении.

При использовании Пользователем Сервиса и регистрации посредством мобильного приложения kaspi.kz Собственник вправе получать информацию о Пользователе (сотовый номер и фотография) от мобильного приложения kaspi.kz для работы на Сервисе.

5. Обязательства Пользователя

5.1. Пользователь обязуется действовать исключительно в соответствии с действующим законодательством и Пользовательским соглашением Market.kz, а также нести в соответствии с законодательством Республики Казахстан полную ответственность за собственные действия и бездействие на Market.kz и при использовании Сервисов.

5.2. Доступные Пользователю Сервисы Market.kz могут быть использованы исключительно в целях, для которых такие Сервисы предназначены Колёса. Пользователю запрещается использовать Сервисы, а также любую полученную на Сайте информацию не по назначению.

Колёса вправе в любое время по своему усмотрению проводить выборочную проверку Объявлений, и/или условий использования Пользователями Сервисов на предмет соблюдения Пользовательского соглашения, в том числе в автоматическом режиме с использованием программных средств. В случае выявления нарушений, а также при получении информации от третьих лиц о таких нарушениях или выявлении совокупности признаков, которые могут свидетельствовать по мнению Колёса о нарушениях, Колёса вправе приостанавливать или прекращать доступ Пользователя к тем или иным Сервисам, включая отклонение или блокирование Объявления и/или доступа к Личному кабинету.

По единоличному решению Колёса блокирование Объявлений и/или учетных записей на Сайте может быть временным или постоянным, в зависимости от объема и количества допущенных Пользователем нарушений настоящего Пользовательского соглашения и иных, установленных Колёса, правил использования Сайта. В случае устранения Пользователем допущенных нарушений Колёса вправе восстановить заблокированные ранее Объявления или доступ Пользователя к учетной записи на Сайте.

5.3. Пользователь обязуется не использовать автоматические и иные программы для получения доступа на Market.kz без письменного разрешения Колёса. Без разрешения Колёса также не допускается использование, распространение, копирование и/или извлечение с Market.kz ручным или автоматическим способом (с использованием программных средств) любых материалов или информации (включая Объявления, тексты описаний Товара, фотографии и прочее).

5.4. Использование компьютерных программ, позволяющих просматривать или размещать на Market.kz Объявления, минуя обычный порядок размещения Объявлений (к примеру, использование программ по автозагрузке Объявлений), при отсутствии письменного разрешения Колёса, строго запрещено и может привести к прекращению и/или приостановлению публикации Объявлений, блокировке доступа в Личный кабинет и/или к Market.kz.

5.5. Пользователь также обязуется:

 • не предпринимать никаких действий, которые могут привести к непропорционально большой нагрузке на инфраструктуру Market.kz;
 • не копировать, не воспроизводить, не изменять, не распространять и не представлять общественности любую информацию, содержащуюся на Market.kz (кроме Сведений, предоставленных самим Пользователем) без предварительного письменного разрешения Колёса и любой третьей стороны;
 • не препятствовать работе Market.kz, а также не препятствовать действию автоматических систем или процессов, с целью заблокировать или ограничить доступ на Market.kz.

5.6. В целях пресечения или предотвращения нарушения Пользовательского соглашения и/или причинения ущерба Колёса (например, DDoS-атаки или иные хакерские атаки, неавторизованное Колёса использование программных средств, в том числе для загрузки Объявлений и прочее), Колёса вправе ограничивать доступ Пользователей или третьих лиц к Market.kz путем блокирования доступа к Market.kz соответствующего ip-адреса или диапазона ip-адресов.

5.7. Осуществляя доступ к Market.kz, Пользователь выражает свое согласие на получение рекламной информации, размещенной на Market.kz третьими лицами. Пользователь понимает и соглашается, что Market.kz не определяет содержание и не несет ответственности за такую информацию, включая сайты, ссылки на которые могут содержаться в соответствующих материалах.

5.8. Пользователь Market.kz обязуется не использовать любые данные, предоставленные другим Пользователем, без письменного разрешения лица, разместившего такие Сведения, или без подтверждения каким-либо другим способом права использовать такие Сведения. Все сведения, полученные Пользователем о других Пользователях в связи с использованием Market.kz, могут быть использованы только для совершения и исполнения сделок в отношении Товаров. Таким образом, Пользователю запрещается использовать электронный адрес, и/или номер телефона другого Пользователя для целей прямой рекламной рассылки или другой рассылки нежелательных электронных сообщений, а также для иных противоправных действий или действий, совершаемых без ведома и/или согласия другой стороны.

Чтобы облегчить взаимодействие между Пользователями, Сервисы подразумевают ограниченный доступ к некоторой контактной информации других Пользователей. Право использования Сведений, предоставленных другими Пользователями, ограничивается настоящим Пользовательским соглашением.

5.9. Если у Пользователя возникают претензии к другому Пользователю в связи с использованием последним Сервисов и/или размещенными им Объявлениями, Пользователь обязан предъявлять эти требования надлежащему лицу (Продавцу) и разрешать претензии самостоятельно и без участия Колёса.

5.10. Пользователь понимает и принимает, что Колёса не всегда проверяет информацию, опубликованную на Market.kz Пользователями. Некоторые данные, содержащиеся в Объявлениях, могут показаться оскорбительными, опасными, неправильными или вводящими в заблуждение. Колёса рекомендует Пользователям соблюдать осторожность и полагаться на здравый смысл при использовании информации на Market.kz. Пользователь должен принять во внимание, что его контрагент может выдавать себя за другое лицо, быть несовершеннолетним, размещать искаженную информацию и т.д. Использование Сервисов подразумевает, что Пользователь осознает и принимает эти риски, а также соглашается, что Колёса не несет ответственности за действия или бездействие со стороны других Пользователей.

5.11. Пользователь обязуется соблюдать осмотрительность при выборе контрагента, под свою ответственность принимает решение о сделке, исходя из факта размещения Объявления на Market.kz, самостоятельно удостоверяясь, что предложение, продажа и/или приобретение какого-либо Товара в Объявлении на Market.kz является действительным и легальным.

6. Обмен информацией при использовании Сайта

6.1. Сообщения Колёса, предназначенные для Пользователей, публикуются для всеобщего доступа на Market.kz и/или рассылаются индивидуально по электронным адресам, предоставленным Пользователями при Регистрации или размещении Объявлений на Сайте. При этом Пользователь понимает, принимает и соглашается, что рассылаемые сообщения и/или их отдельные части могут иметь рекламный характер, а также могут содержать рекламные, информационные и иные сообщения контрагентов Колёса. Сообщения, опубликованные на Market.kz, считаются доставленными Пользователю с момента их публикации.

6.2. Сообщения Пользователя Продавцу могут быть направлены посредством специально предложенной формы добавления комментария и/или формы связи с Продавцом, при этом на электронный адрес Продавца, указанный при Регистрации или размещении Объявления отправляется уведомление о новом Сообщении.

6.3. Осуществляя доступ к Market.kz, Пользователь выражает свое согласие с тем, что Колёса и администратор сайтов kolesa.kz и krisha.kz, могут направлять Пользователю электронные письма (e-mail) и/или короткие сообщения (SMS) на указанный им на Market.kz номер телефона или электронный адрес, содержащие предложения и сообщения информационного и/или рекламного характера Колёса или компаний — партнеров Колёса.

6.4. Пользователь согласен с тем, что Колеса/ Администрация Сайта при необходимости вправе совершать ему (ей) звонки, с записью такого разговора, в случаях:

- поступления жалобы от другого пользователя о нарушении Правил и/или Пользовательского соглашения;

- возникновения подозрения у Колес/ Администрации Сайта о нарушении пользователем Правил и/или Пользовательского соглашения.

6.5 Такой звонок, а также его запись, осуществляется лишь для внутреннего использования, в целях устранения нарушений Правил и/или Пользовательского соглашения, а также в качестве подтверждения информации, сообщаемой пользователем в ходе телефонного разговора (например, при запросе записи такого разговора пользователем). Колеса/ Сайт не преследует цели распространения либо обнародования аудиозаписи третьим лицам. Запись разговора производится исключительно для вышеуказанных целей.

7. Гарантии и ответственность

7.1. Пользователь несет ответственность за действия, совершаемые на Сайте, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая ответственность за содержание размещаемой им информации и нарушение прав третьих лиц в отношении Товаров и/или информации, размещаемой на Сайте.

7.2. Пользователь несет ответственность за предлагаемые в отношении Товаров и заключаемые в связи с ними сделки, за выбор контрагентов для сделки и вытекающие из сделки последствия. Все сделки в отношении Товаров заключаются между Пользователями напрямую. Колёса не является участником и/или посредником сделок, совершаемых Пользователями исходя из информации, полученной на Market.kz, не контролирует и не несет ответственности за такие сделки.

7.3. Market.kz является инструментом, который предоставляет возможность Пользователям размещать Объявления в отношении Товаров, реализация и/или приобретение которых разрешены законом и Пользовательским соглашением. При этом Колёса не всегда проверяет Объявления, размещенные Пользователями. Таким образом, качество, безопасность, законность и соответствие Товара его описанию, а также возможность Продавца продать и/или Покупателя приобрести Товар находятся вне контроля Колёса. В связи с чем, Колёса не несет ответственность за содержание информации, предоставляемой Пользователями, включая содержание Объявлений, использование Пользователями товарных знаков, логотипов третьих лиц и условий предложения Продавца.

7.4. Колёса не несет ответственности за потерю информации Пользователем, а также за искажение информации или потерю сообщения, получаемого с использованием форм связи на Сайте.

7.5. Учитывая принципы построения и функционирования сети Интернет, Сервисы предоставляются «как есть», это означает, что Колёса не предоставляет каких-либо гарантий в отношении Сервисов, в частности, Колёса не гарантирует Пользователю, что:

 • Сервисы, их прямой или косвенный эффект и качество будут соответствовать требованиям и целям Пользователя;
 • Сервисы будут предоставляться непрерывно, надежно и без ошибок;
 • Результаты, которые будут получены посредством использования Сервисов, будут точными, надежными и соответствовать ожиданиям Пользователя.

7.6. Пользователь согласен, что Колёса не несет ответственности за возможные убытки, причиненные Пользователю в связи с принятием мер пресечения или предотвращения нарушений на Market.kz, связанных с ограничением/блокировкой доступа Пользователей к Сайту, а также ip-адресов согласно п.5.6. настоящего Пользовательского соглашения.

7.7. Пользователь принимает и согласен, что предоставленная Колёса возможность направления сообщения Пользователю посредством формы связи и/или формы добавления комментария на Сайте может быть использована любыми третьими лицами в целях, отличных от совершения сделки с Пользователем без какого-либо влияния и контроля со стороны Колёса. В связи с этим, Колёса не несет ответственности за пользование другими Пользователями и/или автоматизированными системами (роботами) размещенной на Market.kz формой для отправки сообщений Пользователям и/или формы добавления комментария, равно как и за пользование ими телефонными номерами, размещенными Пользователем на страницах Market.kz.

7.8. Колёса не несет ответственности за неисполнение или затруднения в исполнении обязательств в следствие действия обстоятельств непреодолимой силы, последствия которых невозможно избежать или преодолеть.

7.9. Колёса никак не связано с любой предоставляемой Пользователем информацией, включая содержание Объявлений, предоставленной и/или размещенной Пользователями на Market.kz, и не обязано осуществлять проверку содержания, подлинности и безопасности такой информации либо ее компонентов, а равно ее соответствие требованиям действующего законодательства и наличия у Пользователей необходимого объема прав на ее распространение и/или использование.

7.10. Размещаемые Пользователями Сведения могут содержать ссылки на сайты в сети Интернет (сайты третьих лиц). Указанные третьи лица и содержание их сайтов, равно как и любая информация третьих лиц не проверяются Колёса на соответствие тем или иным требованиям (достоверности, полноты, законности и т.п.). Колёса не несет ответственности за любую информацию, материалы, размещенные на сайтах третьих лиц, к которым Пользователь получает доступ в связи с использованием Market.kz, а также за доступность таких сайтов или информации и последствия их использования Пользователем.

8. Интеллектуальные права

8.1. Обладателем исключительных прав на Market.kz и Мобильные приложения, включая, но не ограничиваясь на доменное имя, размещенный на Сайте логотип, товарный знак Market.kz, базы данных, все технические разработки, позволяющие осуществлять использование Сайта является Колёса. Пользователь или иное лицо не вправе использовать Market.kz, Мобильные приложения или Сервисы способами, не предусмотренными настоящим Пользовательским соглашением без письменного разрешения Колёса, в том числе извлекать Сведения в любой форме не предусмотренными Пользовательским соглашением способами.

Исключения касаются лишь случаев размещения на Сайте информационно-новостной информации третьих лиц. Все такие исключения прямо оговорены в тех текстах, которых они касаются (ссылка на первоисточник).

Информационно-новостные материалы сайта, авторские права на которые принадлежат Колёса, могут быть воспроизведены в любых средствах массовой информации, на серверах сети Интернет при условии наличия ссылки на Market.kz, при размещении в сети Интернет обязательной является активная гиперссылка на Market.kz.

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включенные в состав Сведений, предоставленных Пользователями, принадлежат соответствующим Пользователям и правообладателям.

8.2. В целях исполнения настоящего Пользовательского соглашения, проведения конкурсов, акций, анонсирования и информирования Пользователей и иных подобных мероприятий, осуществления законных прав и интересов Колёса и обеспечения функционирования Market.kz, Пользователь предоставляет Колёса действующее повсеместно, бессрочное право использовать Сведения (включая фотографии, тексты описаний Товара, товарные знаки, логотипы и прочее) любым способом на всех известных или неизвестных информационных носителях в течение всего срока действия исключительного права, а также передавать такое право третьим лицам. Пользователь разрешает использование материалов в составе Сведений без указания имени автора, а также гарантирует, что предоставленные Сведения не нарушают любых прав третьих лиц, в том числе исключительных прав.

9. Срок действия Пользовательского соглашения

9.1. Настоящее Пользовательское соглашение вступает в силу с момента начала использования Пользователем Сервисами Market.kz, независимо от факта Регистрации Пользователя или размещения Объявления на Market.kz, и действуют бессрочно.

9.2. Пользователь имеет право прекратить доступ к своему Личному кабинету без возможности восстановления такого доступа. В этом случае Пользователь не вправе осуществлять повторную Регистрацию в том числе, с использованием в составе Учетных данных указанного Пользователем ранее на Market.kz адреса электронной почты.

Колёса оставляет за собой право по собственному усмотрению прекратить доступ Пользователя, нарушающего настоящее Пользовательское соглашение, а также условия любого из Сервисов, иных правил, регламентирующих функционирование Market.kz, к Сервисам как в целом, так и в части, в том числе прекратить или временно приостановить доступ Пользователя в Личный кабинет. Пользователь, доступ которого к Сервисам был прекращен, или Сведения которого перестали быть действительными, не имеет права создавать новую учетную запись на Сайте повторно (в том числе с использованием указанного Пользователем ранее на Market.kz адреса электронной почты) без особого разрешения Колёса. Пользователь не имеет права использовать для доступа на Market.kz Учетные данные другого Пользователя.

10. Передача прав

10.1. Колёса вправе, а Пользователь настоящим дает свое согласие на это, передать свои права и/или обязанности по настоящему Пользовательскому соглашению, как в целом, так и в части, третьей стороне.

10.2. В случае передачи прав и/или обязанностей, как в целом, так и в части, по настоящему Пользовательскому соглашению третьей стороне, третья сторона имеет право предоставлять аналогичные или похожие услуги на другом сайте.

11. Споры и действующее законодательство

11.1. При разрешении всех споров по настоящему Пользовательскому соглашению применяется действующее законодательство Республики Казахстан.

11.2. Ввиду безвозмездности использования Сервисов, предоставляемых Пользователю в рамках настоящего Пользовательского соглашения, положения законодательства о защите прав потребителей не подлежат применению к отношениям между Пользователем и Колёса.

11.3. Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами проведением переговоров. В случае невозможности урегулировать спор путем проведения переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

11.4.Признание отдельных частей настоящего Пользовательского соглашения недействительными не отменяет действие других положений настоящего Пользовательского соглашения.

11.5.При несогласии пользователя с действиями автоматической проверки объявлений. Пользователю необходимо обратиться в Службу заботы о пользователях для урегулирования возникшей ситуации.

11.6.Все споры, возникшие в рамках настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами проведением переговоров. При этом досудебный порядок обязателен. В случае невозможности урегулировать спор путем проведения переговоров, споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.